میزگرد سازمان بسیج حقوقدانان
برنامه تيتر امشب شبکه خبر
نشست خبری فارس
برنامه ثریا
دانشکده فنی
اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی
گروه وکلای دادگو
گفتگو با مجله  عدالت‌نامه
مصاحبه سکه با فارس
دادآفرین
همایش دادآفرین
بنیاد حقوقی میزان
رادیو اقتصاد 2
بهرۀ اقتصادی ایران از بحران اوکراین تاریخ : 1400/12/14

بهرۀ اقتصادی ایران از بحران اوکراین

ایران باید تلاش کند از بحران اوکراین با فرصت‌‌‌سازی در بازارهای خارجی ازدست‌رفتۀ روسیه به‌ویژه در اتحادیۀ اروپا و بازار داخلی خود روسیه، بهرۀ اقتصادی مناسب را ببرد. البته در این راه واضح است که جهت کاهش حساسیت روسیه بهتر است تا حد امکان «سیاست‌های اِعلامی» با «سیاست‌های اِعمالی» تفاوت داشته باشد؛ چراکه از پوتین منقول است که خیابان‌های لنین‌گراد (سن‌پترزبورگ كنونی) به او آموخته است وقتی دعوا غیرقابل‌اجتناب است ضربۀ اول را او باید بزند!
ایران باید تلاش کند از بحران اوکراین با فرصت‌‌‌سازی در بازارهای خارجی ازدست‌رفتۀ روسیه به‌ویژه در اتحادیۀ اروپا و بازار داخلی خود روسیه، بهرۀ اقتصادی مناسب را ببرد. البته در این راه واضح است که جهت کاهش حساسیت روسیه بهتر است تا حد امکان «سیاست‌های اِعلامی» با «سیاست‌های اِعمالی» تفاوت داشته باشد؛ چراکه از پوتین منقول است که خیابان‌های لنین‌گراد (سن‌پترزبورگ كنونی) به او آموخته است وقتی دعوا غیرقابل‌اجتناب است ضربۀ اول را او باید بزند!
امور گیتی
راهبرد تعاملاتی انرژی ایران در مواجهۀ با راهبرد چرخۀ دوگانۀ چین تاریخ : 1400/12/07

راهبرد تعاملاتی انرژی ایران در مواجهۀ با راهبرد چرخۀ دوگانۀ چین

در محافلی گفته می‌شود که ممکن است قطر با ایران توافق کند تا مقادیری از گاز میدان‌های مشترک با ایران در پارس‌جنوبی را درازای پرداخت بهای آن با تبدیل آن به گاز طبیعی مایع به اتحادیه اروپا به‌خصوص آلمان صادر کند. این‌یکی از مباحثی است که احتمالاً در سفر جناب رئیسی به قطر با امیر این کشور، موردبررسی و مذاکره قرار گرفته باشد. در صورت موفقیت این مذاکرات، باب جدید و گسترده دیگری از راهبرد تعاملاتی انرژی برای ایران گشوده خواهد شد و گاز ایران برای اولین بار به اروپا خواهد رسید.
در محافلی گفته می‌شود که ممکن است قطر با ایران توافق کند تا مقادیری از گاز میدان‌های مشترک با ایران در پارس‌جنوبی را درازای پرداخت بهای آن با تبدیل آن به گاز طبیعی مایع به اتحادیه اروپا به‌خصوص آلمان صادر کند. این‌یکی از مباحثی است که احتمالاً در سفر جناب رئیسی به قطر با امیر این کشور، موردبررسی و مذاکره قرار گرفته باشد. در صورت موفقیت این مذاکرات، باب جدید و گسترده دیگری از راهبرد تعاملاتی انرژی برای ایران گشوده خواهد شد و گاز ایران برای اولین بار به اروپا خواهد رسید.
امور گیتی حقوق انرژی حقوق نفت و گاز