کارنامک

تحصيلات دانشگاهی:

 1. 1398 1392: دکترای حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران
 2. 1387-1383: كارشناسي ارشد حقوق مالكيت فكري دانشگاه تهران
 3. 1381-1376: كارشناسي حقوق قضايي دانشگاه تهران

دوره های آموزشی تکمیلی :

 1. بهمن ماه 1394: حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی در مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
 2. بهمن ماه 1394: اصول مشارکت بین المللی (International Joint Venture) در مركز مطالعات و تكنولوژي دانشگاه شريف
 3. دیماه 1394: آشنایی با حقوق سوئیس در اتاق بازرگانی ایران و سوئیس
 4. دیماه 1394: بازار تبدیلات ارزی در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
 5. آذرماه 1394: کنفرانس تهران با موضوع رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی IPC، معرفی پروژه ها و ظرفیت های داخلی در مرکز اجلاس سران کشورهای اسلامی
 6. آبان ماه 1394: نشست «از دارسي تا IPC» در هسته مطالعات انرژي مركز رشد دانشگاه امام صادق (ع)
 7. آبان ماه 1394: كنفرانس تامين مالي و جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران پساتحريم در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 8. آبان ماه 1394: اصول مذاكرات قراردادهاي تجاري در مركز مطالعات و تكنولوژي دانشگاه شريف
 9. آبان ماه 1394: روش های نوین تامین مالی پروژه در بازار سرمایه (با تاکید بر انواع صکوک و صندوق های پروژه) در مرکز مطالعات و تکنولوژی دانشگاه شریف
 10. مردادماه تا مهرماه 1394: دوره پیشرفته پژوهش های موردی در روش های پرداخت بین المللی و ضمانت نامه ها در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
 11. مردادماه 1394: حقوق مناقصات در مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي شهر دانش
 12. اسفندماه 1393:  آموزش پیشرفته اینکوترمز 2010 در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
 13. بهمن ماه 1393: بررسی اسناد در اعتبار اسنادی در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
 14. آذرماه 1393: آموزش پیشرفته قرارداد فروش، اسناد حمل و بیمه کالا در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
 15. آذرماه 1393: قراردادهای مشارکت (Joint Venture) در مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
 16. آذرماه 1393: قراردادهای بی او تی (BOT) در مرکز مطالعات و تکنولوژی دانشگاه شریف
 17. اسفندماه 1392: هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت در کمیته بازنگری قراردادهای نفتی
 18. مهرماه تا بهمن ماه 1392: دوره تکمیلی روش های پرداخت بین المللی و ضمانت نامه ها در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (برای بار دوم)
 19.  خردادماه 1392: مقررات متحدالشکل خرید دین در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
 20. اردیبهشت ماه 1392: مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانکی در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
 21. اسفندماه 1391: راهکارهای بیمه ای برای صادرکنندگان در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
 22. دیماه 1391: The Sustainability and Integrated Reporting Workshop in Turkey - Istanbul
 23. مهرماه 1391: اعتبارات اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی اتکایی در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
 24. شهریورماه 1391: تامین مالی پروژه ها در مؤسسه آموزشی دنیای اقتصاد
 25. شهریورماه تا آبانماه 1391: دوره تکمیلی روش های پرداخت بین المللی و ضمانت نامه ها در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
 26. خردادماه تا آبانماه 1391: دوره اصول، فنون و هنر مذاکره در قراردادهای بین المللی در سازمان مدیریت صنعتی 
 27. آذرماه تا اسفندماه 1390: دوره مقدماتی روش های پرداخت بین المللی و ضمانت نامه ها در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
 28. بهمن ماه 1390: قراردادهای بازرگانی بین المللی در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
 29. دیماه 1390:Drafting Commercial Contracts in English in law Studio in UK - Cambridge  
 30. دیماه 1390: Drafting Commercial Agreements in English in EMG Associates (UK) Limited
 31. تیرماه تا آذرماه 1390: دوره عالی تخصصی حقوق و قراردادهای نفت و گاز در انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران
 32. مهرماه 1390: مدیریت ادعا در مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
 33. مهرماه 1390: افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم در مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
 34. شهریورماه 1390: حمل و نقل در اینکوترمز 2010 در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
 35. شهریورماه 1390: بازرسی کالا در تجارت خارجی در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
 36. شهریورماه 1390: مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP 600) در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
 37. تیرماه 1390: تحلیلی بر روش های پرداخت وجه در تجارت بین المللی در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
 38. تیرماه 1390: اوراق مشارکت و مکانیسم انتشار آن از طریق بورس در مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
 39.  تیرماه 1390: اینکوترمز 2010 در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
 40. خردادماه 1390: مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه (URDG 758) در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی

مهارت ها:

الف) زبان خارجي

 1. انگليسي:
  • Course Completion Certificate on Business English Conversation (Advanced) in Ministry of Commerce – the Institute for Trade Studies and Research – Business Training Center
  • Course Completion Certificate on Commercial Correspondence (Advanced) in Ministry of Commerce – the Institute for Trade Studies and Research – Business Training Center
  • Course Completion Certificate on Effective Negotiating in Ministry of Commerce – the Institute for Trade Studies and Research – Business Training Center
  • Course Completion Certificate on Effective Meetings in Ministry of Commerce – the Institute for Trade Studies and Research – Business Training Center
  • Course Completion Certificate on English for Marketing and Advertising in Ministry of Commerce – the Institute for Trade Studies and Research – Business Training Center
 1. فرانسه: آشنايي به زبان گفتاري و نوشتاري
 2. عربي: آشنايي به زبان نوشتاري به خصوص متون فقهي وحقوقي

ب) رايانه:

 1. آشنايي با سيستم عامل Windows
 2. آشنايي با مجموعه نرم افزارهاي Office

سوابق كاري:

 1. تاکنون-1383: وكيل پايه يك دادگستري ) اسامی موکلان به جهت تعهد صنفی قابل افشاء نمی باشد.)
 2. تاکنون-1383: همكاري با بنياد حقوقي ميزان

 سوابق آموزشي:

 1. 1394-1383: مدرس حقوق تجارت مؤسسه آموزش عالي آزاد دادآفرين
 2. 1390: مدرس حقوق تجارت در شرکت توسعه صنایع و معادن روی
 3. 1390 1389: مدرس حقوق تجارت در مركز تحقيقات توسعه مديريت
 4. 1387-1386: مدرس آيين دادرسي مدني جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران
 5. 1387: مدرس حقوق تجارت و آيين دادرسي مدني مرکز آموزش عالی علمی کاربردی کانون سردفتران و دفترياران

سوابق علمي:

الف) كتاب:

 1. تاکنون-1383: انتشار كتاب ساده ساز آيين دادرسي مدني، چاپ هفدهم، تیراژ هر چاپ 5000 نسخه، 1200 صفحه
 2. تاکنون-1386: انتشار كتاب ساده ساز حقوق تجارت، چاپ بیست و یکم، تیراژ هر چاپ 5000 نسخه، 1200 صفحه
 3. تاکنون-1387: كتاب قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني، چاپ یازدهم، تیراژ هر چاپ 3000 نسخه، 1052 صفحه

ب) مقالات:

 1. تقلیل تصویب نامه قراردادهای مهم نفتی هیات وزیران به ابلاغ تعیین نرخ گاز صادراتی وزارت نفت: خبرگزاری فارس 25/9/1396
 2. اذعان به وجود احكام مغاير شرع قانون تجارت در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران: خبرگزاری فارس 12/9/1396
 3. چرا ماده 19 اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی معتبر است؟ میزنفت مورخ 15/7/1396
 4. مهمترین نهاد نظارت بر قراردادهای جدید نفتی (هیات عالی نظارت بر منابع نفتی) در مصوبه دولت بی‌خاصیت شده است: خبرگزاری فارس مورخ 10/6/1395
 5. عدم تصريح به قراردادهاي نفتي مجاز در قانون بودجه 1395 مانع برگزاري منقاصات IPC: خبرگزاری فارس مورخ 5/5/1395
 6. لزوم تفکیک مابین ایرادات مفاد مواد مدل جدید قراردادهای نفتی از ایرادات وارد بر تصویب نامه اجرایی ساختن آنها: خبرگزاری فارس مورخ 11/2/1395
 7. جابجایی پارادایم خصوصی سازی با مصوبه مدل جدید قراردادهای نفتی ایران: خبرگزاری فارس مورخ30/1/1395
 8. مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران نوعي مشاركت در توليد كنترل شده مي باشد: نشریه عدالت نامه (سازمان بسیج حقوقدانان)، شماره 4، اسفند 1394
 9. توجیه مصوبه مدل جدید قراردادهای نفتی به هر وسیله یی جز قانون: خبرگزاری فارس مورخ 19/11/1394
 10. هفت مغایرت قانونی که مصوبه قراردادهای جدید نفتی را از اعتبار ساقط می کند: خبرگزاری فارس مورخ 28/10/1394
 11. بررسی همزمان مدل جدید قراردادهای نفتی در شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری: خبرگزاری فارس مورخ 19/10/1394
 12. تحقیر شرکت های ملی بهره بردار در مصوبه الکوی جدید قراردادهای نفتی وزیران:  خبرگزاری فارس مورخ 7/10/1394
 13. روز رونمايي از مدل جديد قراردادهاي نفتي ژنرال ها: روزنامه آفتاب يزد مورخ 7/9/1394
 14. فقدان اجماع حاكميتي در معرفي مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران: روزنامه آفتاب یزد مورخ 5/8/1394
 15. نسبت قانون حمایت از ساخت داخل با مدل جدید قراردادهای نفتی: نشریه استصنا (انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران)، شماره 4، شهریور 1394
 16. ابداع حقوقی عجیب بانک پارسیان در برگزاری همزمان مجامع عمومی عادی سالانه و عادی بطور فوق العاده: روزنامه آفتاب یزد مورخ 29/4/1394
 17. تبیین مدل جدید قرارداد نفتی ایران: خبرگزاری ایسنا مورخ 14/4/1394
 18. ضرورت صدور رای وحدت رویه راجع به امکان یا عدم امکان اسقاط وصف قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی: خبرگزاری ایسنا مورخ 16/3/1394
 19. بررسی کم تاثیر بودن ورشکستگی بانک ها بر استرداد وجوه سپرده ها: خبرگزاری ایسنا مورخ 12/11/1393
 20. تبیین حقوقی بیمه نفت ایران: خبرگزاری ایسنا مورخ 4/11/1393
 21. پایان سفر کوتاه ولی یگانه استاد: روزنامه آفتاب یزد مورخ 12/6/1393
 22. تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و تاثیر آن بر گروه ذی نفعان: روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 15/2/1393
 23. نگاهی به کتاب فن وکالت: سایت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران مورخ 6/11/1392
 24. نگاهی به کتاب تحلیل اقتصادی حقوق خانواده: سایت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران مورخ 10/8/1392
 25. نگاهی به کتاب نفت بی خطر: روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 9/6/1392
 26. صلح جاویدان و حکومت قانون: سایت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران مورخ 17/3/1392
 27. نگاهی به کتاب «معاهده» التباس قدرت و قانون: سایت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران مورخ 2/1/1392
 28. آثار قانون جدید وزارت نفت بر 6 گروه ذی نفع و بورس نفتی که پیش بینی نشد: خبرگزاری فارس مورخ 15/10/1391
 29. «حال شدن دیون» راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی: روزنامه اعتماد مورخ 23/3/1391
 30. نقد دستور العمل حاکمیت شرکتی در ایران: روزنامه اعتماد مورخ 26/8/1390
 31. جایزه جذب سرمایه گذاری خارجی: روزنامه اعتماد مورخ 12/8/1390
 32. پرونده بانک آریا: روزنامه اعتماد مورخ 31/6/1390
 33. صلح جاویدان و حکومت قانون: روزنامه اعتماد مورخ 14/6/1390
 34. افزایش انواع عقود بانکی: روزنامه اعتماد مورخ 3 و 5/6/1390
 35. اصلاح قانون نفت و چند نکته: روزنامه اعتماد مورخ 4/5/1390
 36. چك در سيستم يكپارچه بانكها: روزنامه دنیای اقتصاد
 37. ادغام شرکت های تجاری و مالیات مربوط به آن: روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 19/3/1384
 38. سخناني از آن سوي ميله ها: روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 25/11/1383
 39. ماليات بر درآمد شركت هاي تجاري: روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 18/11/1383
 40. نگاهي به حقوق سهامداران در مقابل مديران شركت هاي سهامي: روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 20/10/1383
 41. مسئوليت مدني دولت جامعه مدني: روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 7/10/1383
 42. تأملي در لايحه بازار اوراق بهادار: روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 14 و 12/9/1383

ج) كارهاي تحقيقاتي

 1. روش های حل اختلاف در معاهده منشور انرژی بهمن ماه 1393
 2. ورشکستگی گروه مؤسسه فراملی تیرماه 1393
 3. معاملات مدیران و مدیرعامل شرکت سهامی با آن بهمن ماه 1392
 4. تاثير حقوق رقابت تجاري اتحاديه اروپا بر قراردادهاي فرانشيز بهمن ماه 1384
 5. حقوق گونه هاي گياهي تیرماه 1384
 6.  ذي نفعان حمايت از حقوق مالكيت ادبي و هنري بهمن ماه 1383
 7. بررسي اعتبار امر مختومه در قرارهاي نهايي بهمن ماه 1380
 8. ديوان كيفر بين المللي بهمن ماه 1379

د) سخنراني:

 1. در کانون وکلای دادگستری مرکز راجع به «وصف تجریدی اسناد تجارتی» خردادماه 1394
 2. در دانشگاه آزاد لاهیجان راجع به «حقوق تجارت» خردادماه 1394
 3. در دانشگاه شیراز راجع به «حقوق تجارت» اردیبهشت ماه 1393
 4. در سمينار مديران حقوقي استاني صندوق مهر رضا در مورد «اسناد تجارتي» بهمن ماه 1385
 5. در سمينار جلوه هاي خودباوري جهاد دانشگاهي در مورد «اعمال قواعد راجع به اموال مشاع در خصوص اموال فكري» آبان ماه 1384

هـ) مصاحبه:

 1. میزگرد بررسی قراردادهای جدید نفتی در سازمان بسیج حقوقدانان: نشریه عدالت نامه (سازمان بسیج حقوقدانان)، شماره 5، خرداد و تیر 1395
 2. اصلاح 4 اشکال از تصویب نامه قراردادهای جدید نفتی: خبرگزاری فارس مورخ 29/2/1395
 3. مدل جدید قراردادهای نفتی ایران نوعی مشارکت در تولید کنترل شده می باشد: خبرگزاری فارس مورخ 26/2/1395
 4. جلسه بررسی مباحث اقتصاد مقاومتی مدل جدید قراردادهای نفتی: در محل ساختمان کوثر ریاست جمهوری، اردیبهشت 1395
 5. قراردادهای IPC یک عقب نشینی غیرعزتمندانه است: گفتگوی تلویزیونی زنده در برنامه ثریا از شبکه یک سیما مورخ 30/10/1394
 6. ابهام در تاييد مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران توسط شوراي نگهبان: روزنامه آفتاب یزد مورخ 20/7/1394
 7. تاثير قانون جديد نحوه اجراي محكوميت هاي مالي بر تعيين مصاديق ورشكستگي: خبرگزاری ایسنا مورخ 10/7/1394
 8. تبیین حقوقی خرید سهام شرکت توسط همان شرکت: خبرگزاری ایسنا مورخ 15/6/1394
 9. غیرقابل وصول تر شدن مهریه با تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی: خبرگزاری ایسنا مورخ 2/6/1394
 10. راجع به سرنوشت شراکت با قراردادهای نفتی جدید ایران: روزنامه فرصت امروز مورخ 3/4/1394
 11. راجع به لغو دستورالعمل غیرقانونی بودن قراردادهای کار مدت موقت کمتر از یکسال: روزنامه آفتاب یزد، مورخ 27/3/1394
 12. راجع به پرونده ای که یک حقوقدان از ضرورت اعلام جرم در آن خبر داده بود: خبرگزاری ایسنا مورخ 10/3/1394
 13. راجع به سکوت عجیب مجلس در پرونده سوآپ نفت: روزنامه آفتاب یزد مورخ 10/3/1394
 14. راجع به طرح پرسش از منبع منسوخ در آزمون وکالت 1393: خبرگزاری ایسنا مورخ 15/9/1393
 15. راجع به مشکل نداشتن قانون آیین دادرسی تجاری: روزنامه حمایت مورخ 2/5/1393
 16. راجع به زمان اعلام وقوع جرم در پرونده سوآپ نفتی: خبرگزاری ایسنا مورخ 10/4/1393
 17. راجع به دلایل تضعیف نقش داوری در کاهش پرونده های محاکم دادگستری: خبرگزاری ایسنا مورخ  3/6/1392
 18.  راجع به حقوق سهامداران خرد در شرکت های سهامی: روزنامه همشهری مورخ 12/9/1392
 19. راجع به پرونده بانک آریا: خبرگزاری مهر مورخ 30/2/1392
 20. راجع به دیروز تا امروز آیین دادرسی تجاری: روزنامه اعتماد مورخ 11/2/1391
 21. راجع به مشاور رسمی مالیاتی: روزنامه اعتماد مورخ 6/3/1391
 22. راجع به دستور العمل حاکمیت شرکتی در بازار بورس اوراق بهادار ایران: خبرگزاری فارس 10/4/1391
 23. راجع به حقوق تجارت: رادیو حقوق تیرماه 1391