کنفرانس تهران : معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران

تاریخ : 1394/09/08
Kleinanlegerschutzgesetz, Crowdfunding, Finanzierungen
حقوق نفت و گاز قراردادهای جدید نفتی ایران گالری
نمایش ساده

گزیده جستار: کنفرانس تهران که جهت معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران توسط شرکت ملی نفت ایران برگزار شد.

اين عکس‌ها در تاريخ هشتم آذرماه ۱۳۹4 توسط شانا منتشر شده است.