همایش وکالت؛ پنل وکالت تخصصی

تاریخ : 1400/12/24
Kleinanlegerschutzgesetz, Crowdfunding, Finanzierungen
گالری
نمایش ساده

گزیده جستار: بررسی موانع اجرای بهتر صدور گواهینامه وکالت تخصصی موضوع تبصره ماده 22 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

اين همایش در تاريخ بیست و سوم ‌اسفند‌ماه ۱۴۰۰ برگزار شده است.

 

همایش وکالت؛ پنل وکالت تخصصی