اشتباهات ایالات متحده آمریکا در جنگ افغانستان

تاریخ : 1400/06/09
Kleinanlegerschutzgesetz, Crowdfunding, Finanzierungen
امور گیتی
نمایش ساده

گزیده جستار: حسین امیرعبداللهیان؛ وزیر امور خارجه ج.ا. ایران، در کتاب «صبح شام» آورده است که آمریکایی‌ها معمولاً هنگام اجرای طرح‌هایشان در منطقه دو مشکل دارند. اولین نگرانی آن‌ها در همه صحنه‌های درگیری این است که مبادا کشته شوند. این مسئله در همه رده‌های آن‌ها وجود دارد. مشکل دوم آمریکایی‌ها این است که اساساً منطقه را نمی‌شناسند.

اين نوشتار در تاريخ نهم شهریورماه ۱۴۰۰ در روزنامه IRAN DAILY (ایران انگلیسی) منتشر شده است.