اوراسیای بزرگ‌تر با تعمیق همگرایی ایران و روسیه

تاریخ : 1400/02/16
Kleinanlegerschutzgesetz, Crowdfunding, Finanzierungen
امور گیتی حقوق اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی
نمایش ساده

گزیده جستار: یک دلیل همکاری استراتژیک موضوع این نوشتار به اهمیت روزافزون مفهوم «اوراسیای بزرگ‌تر» در میان حلقه‌های روسی بازمی‌گردد که حاوی چرخش روسیه به شرق و شرق دور است.

اين نوشتار در تاريخ شانزدهم اردیبهشت‌ماه 1400 در روزنامه IRAN DAILY (ایران انگلیسی) منتشر شده است.