گفت‌وگوی زنده رادیویی در حوزه حقوق کسب‌وکار با مجله رادیویی شب آفتابی رادیو اقتصاد

تاریخ : 1399/06/01
Kleinanlegerschutzgesetz, Crowdfunding, Finanzierungen
حقوق تجارت حکمرانی فضای مجازی
نمایش ساده

گزیده جستار: این مجله رادیویی یکی از پُرمخاطب‌ترین برنامه‌های رادیو اقتصاد که به‌صورت زنده و مستقیم در بخش شبانگاهی رادیو اقتصاد پخش می‌شد.

 

گفت‌وگوی زنده رادیویی در حوزه حقوق کسب‌وکار با مجله رادیویی شب آفتابی رادیو اقتصاد

 

شب اول) در حوزه حقوق کسب‌وکار در اول شهریورماه ۱۳۹۹ + دانلود

شب دوم) در حوزه حقوق کسب‌وکارهای فضای مجازی در دوم شهریورماه ۱۳۹۹ + دانلود

شب سوم) در حوزه ابعاد حقوقی برندسازی در كسب‌وكارهای كوچك در سوم شهریورماه ۱۳۹۹ + دانلود

شب چهارم) در حوزه لزوم تشکیل شرکت برای كسب‌وكارهای كوچك با بررسی اصل ممنوعیت اخراج و خروج شرکاء و سهامداران از شرکت‌ها در چهارم شهریورماه ۱۳۹۹ + دانلود