غیرمشروع بودن تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران

تاریخ : 1399/04/02
Kleinanlegerschutzgesetz, Crowdfunding, Finanzierungen
امور گیتی
نمایش ساده

گزیده جستار: آمریکا به عنوان دولتی که عضو دائم (Permanent Members) شورای امنیت است اما دیگر جزء «اعضای برجام» (JCPOA Participants) نیست به دلایل برشمرده شده در این نوشتار نمی‌تواند سازوکار بازگشت (Snapback) تحریم های قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت در مورد ایران را فعال کند.

اين نوشتار در تاريخ دوم تیرماه ۱۳۹۹ در روزنامه IRAN DAILY (ایران انگلیسی) منتشر شده است + دانلود