غیرقانونی بودن توقف انتشار ماهانه نظریات مشورتی در سایت اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تاریخ : 1401/03/11
Kleinanlegerschutzgesetz, Crowdfunding, Finanzierungen
آیین دادرسی مدنی
نمایش ساده

گزیده جستار: اداره کل حقوقی قوه قضاییه مکلف است رونوشتی از تمام نظرات مشورتی را پایان هرماه پس از دسته‌بندی موضوعی جهت اعمال در سامانه موضوع بند «ب» ماده 653 قانون آیین دادرسی کیفری ارسال نماید.

اين نوشتار در تاريخ یازدهم خردادماه ۱401 در خبرگزاري ایسنا منتشر شده است.

 

غیرقانونی بودن توقف انتشار ماهانه نظریات مشورتی

در سایت اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

 

به‌موجب بند (پ) ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قوه قضائیه موظف است اطلاعات مقرر ذیل را از طریق «درگاه ملی قوه قضائیه» ارائه کند و آن‌ها را روزآمد نگه دارد: «کلیه قوانین لازم‌الاجرا، آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه».

بر همین اساس، از شهریور سال ۱۳۹۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریات مشورتی این اداره کل را علاوه بر انتشار به شکل جداگانه، به‌صورت ماهانه نیز در فرمت پی‌دی‌اف در سایت خود منتشر می‌کرد.

باوجوداینکه همچنان این سایت به‌روز بوده و نظریات مشورتی صادره بلافاصله در آن قرار می‌گیرد؛ اما انتشار این نظریات به شکل ماهانه از آبان ۱۴۰۰ متوقف‌شده و فایل جدیدی در این بخش بارگذاری نشده است.

این در حالی است که به‌موجب ماده 11 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مورخ 19/ 9/ 1398 مصوب ریاست محترم قوه قضاییه «اداره کل حقوقی قوه قضاییه مکلف است رونوشتی از تمام نظرات مشورتی را پایان هرماه پس از دسته‌بندی موضوعی جهت اعمال در سامانه موضوع بند «ب» ماده 653 قانون آیین دادرسی کیفری ارسال نماید».

لذا اصلاح فوری اصرار به این توقف و ادامۀ رویه مقبول و قانونی پیشین ضروری به نظر می‌رسد.